Köpvillkor

 1. Beställning bytesturbo och renovering

Beställningar kan göras via:

Telefon: 0670-120 00

E-post: info@turbotech.se

För order under 400 kr exkl moms tar vi ut en faktureringsavgift på 40 kr exkl moms.

 

1.1 Betalning

Betalning sker kontant mot förskott alternativt postförskott när annat ej avtalats.

Till privatkunder erbjuder vi i samarbete med Svea Ekonomi även betalning mot faktura samt delbetalning. Läs mer om det här eller kontakta oss.

1.2 Vad ingår?

Vid köp av bytesturbo levereras en komplett turbo. Det innebär att rotordelen är monterad i turbin- och kompressorhus samt att turbon i förekommande fall har en wastegateaktuator eller VNT-aktuator. Turbon är balanserad och kalibrerad, färdig att montera. Packningar ingår inte men kan beställas separat.

Vid renovering ingår renovering av den kompletta turbon, se ovan.

Ovanstående gäller när inget annat avtalats.

1.3 Bytesturbo

Vid köp av bytesturbo ska stommen returneras inom tio dagar. Vi skickar en extra kopia av följesedel eller kvitto som ska följa stommen tillbaka så att vi säkert kan identifiera att stommen kommer från er.

Stommen godkänns om det är en originalturbo av samma typ som bytesturbon och om den är komplett. Vi godkänner inte stommar som är krockade, demonterade eller sönderslagna/fraktskadade.

Var rädd om stommen, den är en del av er betalning. Det är lämpligt att återanvända den kartong och det packmaterial som bytesturbon kom i samt packa den på samma sätt. Om ni inte skickar in en godkänd stomme så kommer vi att göra en tilläggsdebitering för att täcka den kostnad vi får för att ersätta stommen.

 1. Frakter och fraktpriser

Varor levereras fritt vårt lager. Om inget annat avtalats skickar vi med PostNord till självkostnadspris.

 1. Garanti

För privatkunder följer vi gällande Konsumentköplag.

För företagskunder följer vi Teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelser NL09, undantaget del av punkt 21, vi ansvarar inte för bristfälligheter i turbotillverkarens konstruktion.

Vi lämnar tre års garanti mot ursprungliga fel, d v s materialfel och tillverkningsfel. Det innebär att fel på produkten avhjälps kostnadsfritt genom reparation eller utbyte inom tre år från leveransdatum. Garantin gäller inte om turbon har demonterats, plomberingar brutits eller inställningar ändrats.

Bytesturbosystemet bygger på att vissa begagnade delar används. Skönhetsfel, alltså fel som saknar betydelse för funktionen, kan förekomma.

Garantin gäller inte när turbon använts för tävlingsbruk.

För uppgraderingsturbo där påfrestningarna av turbon naturligt ligger på en högre nivå än för standardturbo gäller en begränsad garanti. Skador relaterade till överbelastning, övertemperatur eller övervarvning täcks ej av garanti.

Syftet med en uppgraderingsturbo är att öka massluftflödet genom motorn. I enstaka fall kan systemet sätta felkoder avseende laddtrycket. I så fall behöver bilen styrsystem mappas om för att det ska fungera och det får du som kund i så fall ordna själv.

TurboTech ersätter inte kostnader för reparation av felaktig vara hos annat företag eller enskild. För indirekta förluster genom person- eller förmögenhetsskada eller på annan egendom än av oss levererad ansvaras ej.

 

 1. Reklamation

En felaktig produkt skall reklameras till;

TurboTech Sweden AB

Industricentragatan 11

833 36 Strömsund

Tel: 0670-12 000

E-post: info@turbotech.se

Kontakta oss per telefon eller e-post innan turbon skickas så att vi vet att den är på väg. Det ger oss större möjlighet att hjälpa er snabbt.

Bifoga gärna en kopia av fakturan samt en felbeskrivning.

Om turbon inte har ett garantifel utan det rör sig om ett handhavandefel eller en skada orsakad av utomstående faktorer, ex skada p g a bristande oljetillförsel, kommer vi att informera er om vad som har hänt. Reklamationsutredningen kostar inget men vi kommer att debitera för frakt samt det arbete och material som krävs om du som kund vill att vi återställer produkten i funktionsdugligt skick.

 

 1. Outlöst gods

För outlöst gods debiteras fraktkostnad, tur och retur, samt en expeditionsavgift på 300 kr.

 1. Ångerrätt och retur

Du har som konsument 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentköplagen. Ångerrätten gäller från den dagen du tar emot varan. För att ångra köpet måste du meddela oss detta och därefter returnera varan i oskadat/obrukat skick. Returfrakt vid ångrat köp står köparen för liksom ansvaret för varan tills dess att den är tillbaka hos TurboTech.

Du kan självklart även avbeställa en vara innan du fått den. Har varan inte skickats från vårt lager debiteras ingen frakt.

Ångerrätten gäller inte specialbeställda eller kundanpassade varor som inte finns i vårt ordinarie sortiment.

 1. Återbetalning

Återbetalning sker inom 30 dagar från det att vi mottagit returvaran och konstaterat att den är oanvänd och oskadad.

 1. Äganderättförbehåll

Alla varor förblir TurboTech Swedens AB’s egendom tills full betalning erlagts.

 

 1. GDPR

TurboTech Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som vi samlar in och som du delar med oss. 

Vi väljer att ta in så få personuppgifter som möjligt. De uppgifter vi samlar in och lagrar ska ha rättslig grund i gällande dataskyddsreglering, GDPR. Det innebär att vi bara hanterar uppgifter som är nödvändiga för att;

 • fullgöra ett avtal med dig
 • fullgöra en för TurboTech Sweden AB rättslig förpliktelse.

Vi kan också spara uppgifter som underlättar vår kommunikation med dig som kund. Här gäller att vi antingen gör en riskanalys där risken av att vi sparar uppgifterna bedöms som låg för dig alternativt att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

Vilken information tar vi in och varför?

När du gör ett köp hos oss tar vi in, behandlar och lagrar nödvändiga uppgifter, det gäller namn, adress, postadress och telefonnummer. När du som kund vill handla mot kredit tas även personnummer alternativt organisationsnummer in. Köp kan genomföras via telefon och e-post samt via vår webbutik.
Vi lagrar och behandlar personuppgifterna i vårt affärssystem för att kunna:
– fullfölja ditt köp
– fullfölja leveransen av beställningen samt avisering vid leverans
– hantera returer och reklamationer
– fullfölja garantiåtagande

Uppgifterna sparas i vårt administrativa system i sju år för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

När du ställer en fråga via telefon sparar vi ingen information alls. Även om vi inte kan svara direkt utan ringer upp dig så registreras eller sparas inte anteckningarna.

När du ställer en fråga via e-post eller vill få ett svar via e-post lagrar vi de uppgifter du lämnar, vanligtvis namn och e-post på vår mejlserver i maximalt tre år. Vi gör detta för att kunna ge snabb service vid följdfrågor/beställningar. Detta görs efter en intresseavvägning.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi anlitar underleverantörer för att frakta ditt paket, för att erbjuda betallösningar samt för underhåll av vårt IT-system. Det innebär att även våra underleverantörer kan behöva viss information om dig som kund. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer. De har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss, reglerade i ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal. 

Order/Kundservice: 0670 - 120 00

Öppettider: mån-tor 7.00-16.30, fre 7.00-15.00

Du kan även fylla i formuläret så kontaktar vi dig inom kort

2 + 11 =