Köpvillkor

  Beställning

  Beställningar kan göras via telefon, 0670-120 00, e-post, info@turbotech.se eller webb, turbotech.se.

  För order under 400 kr exkl moms tar vi ut en faktureringsavgift på 40 kr exkl moms.

  För order under 400 kr exkl moms tar vi ut en faktureringsavgift på 40 kr exkl moms.

  Bytesturbo

  Vid köp av bytesturbo levereras en komplett turbo. Det innebär att rotordelen är monterad i turbin- och kompressorhus samt att turbon i förekommande fall har en wastegateaktuator eller VNT/VGT-aktuator. Turbon är balanserad och kalibrerad, färdig att montera i motor.

  Vid köp av bytesturbo ska stommen returneras inom tio dagar. Vi skickar en extra blå kopia av följesedel eller kvitto som ska följa stommen tillbaka så att vi säkert kan identifiera att stommen kommer från er.

  Stommen godkänns om det är en originalturbo av samma typ som bytesturbon och om den är komplett. Vi godkänner inte stommar som är krockade, demonterade, utsatta för yttre åverkan, sönderslagna eller fraktskadade.

  Var rädd om stommen, den är en del av er betalning. Återanvänd emballage och eventuella skydd som bytesturbon kom med och packa den på samma sätt.

  Tilläggsdebitering görs om stommen inte returneras, om den inte godkänns eller är väsentligt försenad.

  Renovering

  Vid renovering ingår renovering av den kompletta turbon, turbin-, lager- och kompressordel samt i förekommande fall wastegate- eller VNT/VGT-aktuator. Övriga delar bör plockas av innan turbon skickas för renovering. Vi ansvarar inte för extra delar som skickas in. Ev demontering av extra delar kan debiteras.

  Turbon ska skickas så att den kommer utkörd till oss. Vid eventuell hämtning hos paketombud tar vi ut en avgift.

  Uppgraderingsturbo

  Uppgraderade turbo kan köpas som bytesturbo eller skickas för renoveirng/uppgradering med samma regler som ovan.

  Syftet med en uppgraderingsturbo är att öka massluftflödet genom motorn. I enstaka fall kan systemet sätta felkoder avseende laddtrycket. I så fall behöver bilens styrsystem mappas om för att det ska fungera och det får du som kund i så fall ordna själv.

  Uppgradering och trimning kan öka belastningen på turbo och övriga delar i motorn.

  Uppgraderingsturbo är ingen lagervara utan produceras efter beställning och omfattas inte av ångerrätt.

  Specialbeställda varor

  Offerter från TurboTech Sweden AB är giltiga i 30 dagar om annat ej avtalats. Elkomponenter, specialbeställda eller anpassade varor tas ej i retur. Kostnad för frakt kan tillkomma.

  Frakter och fraktpriser

  Varor levereras fritt vårt lager.

  Alla frakter som skickas med TurboTech Sweden AB’s fraktavtal är försäkrade. För ytterligare villkor se https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/villkor/11054-villkor–varuforsakring-transport2.pdf

  Betalning

  Privatkunder betalar mot förskott eller genom Svea Ekonomi, läs mer om vår alternativ på www.turbotech.se/betallosningar.

  Företagskunder erbjuds fakturaköp, 30 dagar netto, efter godkänd kreditprövning. Om betalning ej görs i tid debiteras dröjsmålsränta med 15 procent efter förfallodagen.

  Garanti

  För privatkunder följer vi gällande Konsumentköplag.

  För företagskunder följer vi Teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelser NL09, undantaget del av punkt 21, vi ansvarar inte för bristfälligheter i turbotillverkarens konstruktion.

  Vi lämnar tre års garanti mot ursprungliga fel, d v s materialfel och tillverkningsfel. Det innebär att fel på produkten avhjälps kostnadsfritt genom reparation eller utbyte inom tre år från leveransdatum. Garantin gäller inte om turbon har demonterats, plomberingar brutits eller inställningar ändrats.

  Bytesturbosystemet bygger på att vissa begagnade delar används. Skönhetsfel, alltså fel som saknar betydelse för funktionen, kan förekomma.

  Garantin gäller inte när turbon använts för tävlingsbruk eller under tävlingsliknande former.

  För uppgraderingsturbo där påfrestningarna av turbon naturligt ligger på en högre nivå än för standardturbo gäller en begränsad garanti. Skador relaterade till överbelastning, övertemperatur eller övervarvning täcks ej av garanti.

  TurboTech ersätter inte kostnader för reparation av felaktig vara hos annat företag eller enskild. För indirekta förluster genom person- eller förmögenhetsskada eller på annan egendom än av oss levererad ansvaras ej.

  Reklamation

  En felaktig produkt skall reklameras till;

  TurboTech Sweden AB

  Industricentragatan 11

  833 36 Strömsund

  Tel: 0670-12 000
  E-post: info@turbotech.se

  Kontakta oss per telefon eller e-post innan turbon skickas så att vi vet att den är på väg. Det ger oss större möjlighet att hjälpa er snabbt.

  Bifoga en kopia av fakturan samt en felbeskrivning.

  Om turbon inte har ett garantifel utan det rör sig om ett handhavandefel eller en skada orsakad av utomstående faktorer, ex skada p g a bristande oljetillförsel, kommer vi att informera er om vad som har hänt. Reklamationsutredningen kostar inget men vi kommer att debitera för frakt samt det arbete och material som krävs om du som kund vill att vi återställer produkten i funktionsdugligt skick.

  Outlöst gods

  För outlöst gods debiteras fraktkostnad, tur och retur, samt en expeditionsavgift på 300 kr.

  Ej efterfrågade delar

  Inskickade turboaggregat som inte efterfrågas, d v s inte hämtas ut hos oss eller hos speditör, som skickas till oss utan ägaruppgifter eller där ägaren inte hör av sig efter offert, kommer att kasseras sex månader efter att vi fått dem.

  Ångerrätt och retur

  Privatkunder har 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentköplagen. Ångerrätten gäller från den dagen du tar emot varan. För att ångra köpet måste du meddela oss detta och därefter returnera varan i oskadat/obrukat skick. Returfrakt vid ångrat köp står köparen för liksom ansvaret för varan tills dess att den är tillbaka hos TurboTech.

  Du kan självklart även avbeställa en vara innan du fått den. Har varan inte skickats från vårt lager debiteras ingen frakt.

  Ångerrätten gäller inte specialbeställda eller kundanpassade varor som inte finns i vårt ordinarie sortiment.

  Återbetalning

  Återbetalning sker inom 30 dagar från det att vi mottagit returvaran och konstaterat att den är oanvänd och oskadad.

  Äganderättförbehåll

  Alla varor förblir TurboTech Swedens AB’s egendom tills full betalning erlagts.

  GDPR

  TurboTech Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som vi samlar in och som du delar med oss.

  Vi väljer att ta in så få personuppgifter som möjligt. De uppgifter vi samlar in och lagrar ska ha rättslig grund i gällande dataskyddsreglering, GDPR. Det innebär att vi bara hanterar uppgifter som är nödvändiga för att;

  fullgöra ett avtal med dig

  fullgöra en för TurboTech Sweden AB rättslig förpliktelse.

  Vi kan också spara uppgifter som underlättar vår kommunikation med dig som kund. Här gäller att vi antingen gör en riskanalys där risken av att vi sparar uppgifterna bedöms som låg för dig alternativt att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

  Vilken information tar vi in och varför?

  När du gör ett köp hos oss tar vi in, behandlar och lagrar nödvändiga uppgifter, det gäller namn, adress, postadress, e-post och telefonnummer. När du som kund vill handla mot kredit tas även personnummer alternativt organisationsnummer in. Köp kan genomföras via telefon och e-post samt via vår webbutik. Vi lagrar och behandlar personuppgifterna i vårt affärssystem för att kunna: – fullfölja ditt köp – fullfölja leveransen av beställningen samt avisering vid leverans – hantera returer och reklamationer – fullfölja garantiåtagande

  Uppgifterna sparas i vårt administrativa system i sju år för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

  När du ställer en fråga via telefon sparar vi ingen information alls. Även om vi inte kan svara direkt utan ringer upp dig så registreras eller sparas inte anteckningarna.

  När du ställer en fråga via e-post eller vill få ett svar via e-post lagrar vi de uppgifter du lämnar, vanligtvis namn och e-post på vår mejlserver i maximalt tre år. Vi gör detta för att kunna ge snabb service vid följdfrågor/beställningar. Detta görs efter en intresseavvägning.

  Vilka delar vi dina personuppgifter med?

  Vi anlitar underleverantörer för att frakta ditt paket, för att erbjuda betallösningar samt för underhåll av vårt IT-system. Det innebär att även våra underleverantörer kan behöva viss information om dig som kund. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer. De har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss, reglerade i ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal.

  Order/Kundservice: 0670 - 120 00

  Öppettider: mån-tor 7.00-16.30, fre 7.00-15.00

  Du kan även fylla i formuläret så kontaktar vi dig inom kort