Vi arbetar bara med original

Kvalitetsgaranti

TurboTech arbetar bara med originalturbo.

Det innebär att du får en turbo är det märke och den specifikation som biltillverkaren valt för en viss motorapplikation. Vi arbetar inte med kopior utan renoverar bara originalturbo. I vår produktion av bytesturbo använder vi originaldelar där det finns och är möjligt och annars delar som minst uppfyller originaldelarnas kvalitetskrav. Dessa delar köper vi från Melett Ltd, England, kvalitetssäkrade genom ISO 9001.

Renoveringen görs på samma sätt oavsett om det är kundens inskickade turbo som är i fokus eller om vi producerar en viss modell som bytesturbo.

Varje turbo demonteras totalt och inspekteras. Delar som inte håller måttet och ger ett fullgott resultat kasseras och ersätts. Delar som ska användas, tvättas och ytbehandlas på olika sätt för att därefter återigen kontrolleras. Efter detta följer maskinbearbetning av olika ytor och mått för att återställa alla delar till perfekt skick. Efter bearbetning tvättas alla delar på olika sätt och inspekteras för att säkerställa att de är helt rena.

I monteringsavdelningen kontrollmäts alla vitala mått vid en tredje inspektion. Roterande delar balanseras dynamiskt separat varefter monteringen påbörjas. Denna sker med nya lager, tätningar osv av högsta kvalitet, det vill säga originaldelar från turbotillverkaren eller delar från Melett Ltd i England.

En avgörande del för en hög kvalitet och fullgod funktion med lång livslängd är att balansering och kalibrering sker med rätt utrustning och kunskap.

Vi provkör samtliga aggregat i en speciell provbänk där kontroll av ljudnivå, tätningarnas funktion och balansering sker under samma förutsättningar som under drift i fordonet. Denna verifiering av funktionen gör att vi kan fånga upp eventuella felaktigheter och åtgärda dem direkt.

Nuförtiden är alla aggregat till lätta fordon unika för varje applikation, d v s ingen turbo är den andra lik. Vi kalibrerar varje enskild turbo enligt tillverkarens specifikationer och det innebär på en modern dieselturbo t ex att VNT/VGT-delens grundflöde kalibreras i en speciell flödesbänk tillsammans med dess pneumatiska eller elektriska aktuatorer så att turbon sedan fungerar som avsett ihop med aktuell motors styrsystem och ger rätt prestanda.

För att säkerställa att varje enhet blir korrekt monterad arbetar vi enligt ett system där alla arbetsmoment och inställningsvärden finns dokumenterade i vår databas på ett logiskt och intuitivt sätt.

Order/Kundservice: 0670 - 120 00

Öppettider: mån-tor 7.00-16.30, fre 7.00-12.00

Du kan även fylla i formuläret så kontaktar vi dig inom kort