Uppgraderingsturbo

TurboTech Uppgraderingsturbo är speciellt framtagna för att direkt ersätta standardturbon på till exempel chiptrimmade bilar. Syftet med trimmningen är att öka massfrödet av luft genom motorn och därigenom kunna förbränna mer syre. Flödesökningen fås genom en höjning av turbons laddtryck, en justering som oftast görs i motorns elektroniska styrsystem. Originalturbon är dimensionerad för att arbeta med hög verkningsgrad i det område av flöde och tryck som gäller med standard laddtryckskurva. När man höjer laddtrycket ändras förutsättningarna för turbon och verkningsgraden sjunker.

TurboTech Uppgraderingsturbo är dimensionerade för att dessa nya förhållanden och arbetar med hög verkningsgrad. De matar motorn med kallare luft som innehåller mer syre och detta ger en effektökning trots att laddtrycket är detsamma som med standardturbon. Motorn accepterar dessutom mer förtändning som förutom högre motoreffekt ger lägre specifik bränsleförbrukning och minskar den termiska belastningen på motorn.

Om du har en chiptrimmad bil och din turbo är sliten rekommenderar vi att du väljer en uppgraderingsturbo. Merkostnaden är inte så stor och du kommer att känna skillnad. Dessutom mår din bil bättre med en korrekt anpassad turbo, den blir den berömda ”pricken över i”.

Alla TurboTech Uppgraderingsturbo passar direkt på bilen och finns som bytes eller renoveringsalternativ för ett lägre pris. Garantin är samma som på våra original bytesturbo och renoveringar, ett år.

TurboTech Uppgraderingsturbo levereras VSR-balanserade, kalibrerade och färdiga att montera.

Prislistan - Bytesturbo & Renovering

Skicka in din turbo för renovering

Beställ bytesturbo direkt